pm3-1561457435-76.jpg

pm3-1561457435-76.jpg

Prime Minister Nguyen Xuan Phuc (R) shakes hands with a delegate to the get-together (Source: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *