phuckien-1572228913-15.jpg

phuckien-1572228913-15.jpg

Phúc Kiến cũng là ‘đại bản doanh’ của những băng Đầu rắn khét tiếng. (Nguồn: Xinhua)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *