phuc-1567745239-75.jpg

phuc-1567745239-75.jpg

Ông Trần Ngọc Phúc, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *