photo6-1589513409-6.jpg

photo6-1589513409-6.jpg

President Ho Chi Minh visits farmers harvesting rice in northern Bac Kan province in 1950. (File Photo – VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *