photo4-1589513307-11.jpg

photo4-1589513307-11.jpg

President Ho Chi Minh on a working trip in Viet Bac (in Vietnam’s northern region) (File photo – VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *