photo3-1589513270-40.jpg

photo3-1589513270-40.jpg

President Ho Chi Minh visits an engineering workshop at the Viet Bac Base (February 1951). (File photo – VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *