photo2-1589513235-78.jpg

photo2-1589513235-78.jpg

On September 2, 1945, in Hanoi, President Ho Chi Minh reads the Declaration of Independence at Ba Dinh Square, giving birth to the Democratic Republic of Vietnam. (File photo – VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *