photo10-1589513539-79.jpg

photo10-1589513539-79.jpg

President Ho Chi Minh delivers the political report at the second National Party Congress held in the Viet Bac War Zone (February 1951). (File Photo – VNA).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *