phophon-1570959153-13.jpg

phophon-1570959153-13.jpg

Ông Ngô Đăng Tuấn (Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Việt Yên). Ảnh: Vietnam+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *