phongtoaba-1585024742-62.jpg

phongtoaba-1585024742-62.jpg

Một số người cho rằng COVID-19 nó chỉ nguy hiểm hơn bệnh cúm mùa một chút. (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *