phohangtha-1476024013-21.jpg

phohangtha-1476024013-21.jpg

Phố Hàng Than trước đây là đất của thôn cũ Hoè Nhai và Yên Thuận. Đó là nơi bán, nơi buôn, nơi dỡ từ thuyền lên những bao những giỏ những gánh than hoa, than kíp lê…. Phố Hàng Than ngày nay có chiều dài khoảng 1,6 km kéo dài từ điểm tiếp giáp với Hàng Đậu đến điểm giao với Yên Phụ. Phía Bắc tiếp giáp với đường Yên Phụ, phía Đông Nam tiếp giáp với Hàng Giấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *