phijpg-1596763432-63.jpg

phijpg-1596763432-63.jpg

               菲律宾驻东盟代表团团长诺埃尔•塞维贡大使。

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *