Phía sau cối xay có một hệ thống bánh lái để xoay các cánh quạt theo hướng gió. (Ảnh: Hoàng Long)

Phía sau cối xay có một hệ thống bánh lái để xoay các cánh quạt theo hướng gió. (Ảnh: Hoàng Long)

Phía sau cối xay có một hệ thống bánh lái để xoay các cánh quạt theo hướng gió. (Ảnh: Hoàng Long)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *