phattrienn-1519617709-92.jpg

phattrienn-1519617709-92.jpg

Việc phát triển nóng, khai thác tài nguyên quá mức đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Trung Quốc (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *