phamthuha-1545897717-11.jpg

phamthuha-1545897717-11.jpg

Phạm Thu Hà hát Ave Maria trong Nhà thờ lớn Hà Nội. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *