pedego-1489565800-3.jpg

pedego-1489565800-3.jpg

Hai đồng sáng lập Pedego là Terry Sherry (trái) và Don DiCostanzo (Ảnh: Michael Friberg)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *