pan2-1557111510-95.jpg

pan2-1557111510-95.jpg

Sau hàng chục năm, ông Păn vẫn giữa lại cho mình bộ quân phục và những chiếc huy hiệu quý giá của một thời hoa lửa. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *