p7deguchia-1553569046-44.jpg

p7deguchia-1553569046-44.jpg

Khung cảnh một trường đại học ở Nhật Bản. (Nguồn: The Japan Times)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *