opec-1587467630-32.jpg

opec-1587467630-32.jpg

Những lục đục trong nội bộ nhóm nước OPEC+ càng khiến cuộc khủng hoảng giá dầu thêm trầm trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *