odebrecht-1493181065-69.jpg

odebrecht-1493181065-69.jpg

Odebrecht là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, hóa dầu, hóa chất (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *