nyt-1592622646-15.jpg

nyt-1592622646-15.jpg

Tính đến cuối tháng 4/2020, tổng số người trả tiền để đọc báo in và phiên bản digital của New York Times đã vượt mốc 6 triệu. (Nguồn: Getty Images)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *