ntd3529-1512546786-35.jpg

ntd3529-1512546786-35.jpg

Nhiều người phải dùng khẩu trang khi đi qua tán hoa sữa (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *