nqh5247-1546833688-62.jpg

nqh5247-1546833688-62.jpg

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc rencontre des entreprises lors du forum d’affaires Vietnam-UE et Belgique en octobre dernier à Bruxelles. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *