northkorean-1523943249-94.jpg

northkorean-1523943249-94.jpg

Nhật Bản luôn cảm thấy bất an khi nằm trọn trong phạm vi vươn tới của tên lửa Triều Tiên. (Nguồn: abcnews.go.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *