nnl-1551426161-21.jpg

nnl-1551426161-21.jpg

Phi công có thể nói nôm na là một nghề đi ngược quy luật của tạo hóa, bởi con người sinh ra không phải sống trên bầu trời, mà phải sống ở trên mặt đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *