Nhưng như thế không có nghĩa các cối xay gió ở Zevenhuizen đã ngưng hoạt động. Ông Jos nói rằng cối xay gió vẫn trong trạng thái tốt và có thể hoạt động khi trạm bơm hiện đại có sự cố. Cánh quạt quay sẽ đưa năng lượng xuống một hệ thống truyền động nằm trong cối xay, thứ sẽ xoay một bánh xe gắn gầu múc có tác dụng đưa nước từ dưới thấp lên vị trí cao hơn. (Ảnh: Hoàng Long)

Nhưng như thế không có nghĩa các cối xay gió ở Zevenhuizen đã ngưng hoạt động. Ông Jos nói rằng cối xay gió vẫn trong trạng thái tốt và có thể hoạt động khi trạm bơm hiện đại có sự cố. Cánh quạt quay sẽ đưa năng lượng xuống một hệ thống truyền động nằm trong cối xay, thứ sẽ xoay một bánh xe gắn gầu múc có tác dụng đưa nước từ dưới thấp lên vị trí cao hơn. (Ảnh: Hoàng Long)

Nhưng như thế không có nghĩa các cối xay gió ở Zevenhuizen đã ngưng hoạt động. Ông Jos nói rằng cối xay gió vẫn trong trạng thái tốt và có thể hoạt động khi trạm bơm hiện đại có sự cố. Cánh quạt quay sẽ đưa năng lượng xuống một hệ thống truyền động nằm trong cối xay, thứ sẽ xoay một bánh xe gắn gầu múc có tác dụng đưa nước từ dưới thấp lên vị trí cao hơn. (Ảnh: Hoàng Long)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *