Những gương mặt chiến sỹ đảo Sinh Tồn. (Ảnh: Vinh Quang/Báo Ảnh  Việt  Nam-TTXVN)

Những gương mặt chiến sỹ đảo Sinh Tồn. (Ảnh: Vinh Quang/Báo Ảnh  Việt  Nam-TTXVN)

Những gương mặt chiến sỹ đảo Sinh Tồn. (Ảnh: Vinh Quang/Báo Ảnh  Việt  Nam-TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *