nhtoch-1604462879-25.jpg

nhtoch-1604462879-25.jpg

越南驻马来西亚大使馆同有关机关配合将在马来西亚的越南劳动者和越南公民接送回国。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *