nhomtacchi-1526367973-15.jpg

nhomtacchi-1526367973-15.jpg

Nhóm tác chiến sử dụng thang cứu hộ đưa nạn nhân thoát an toàn.(Ảnh: Nguyễn Cẩm Tuyến/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *