nhatkycach-1584981736-93.jpg

nhatkycach-1584981736-93.jpg

“Tôi muốn đem tinh thần “mia san mia”- chúng ta là một gia đình của Bayern Munich như một thông điệp gắn kết để cùng nhau vượt qua đại dịch,” Hồng Đức chia sẻ. (Ảnh: Tác giả cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *