nhatbanmeg-1615350525-41.jpg

nhatbanmeg-1615350525-41.jpg

Một nhân viên phân loại cá tại cơ sở mới thuộc sở hữu của Shibaei, một công ty chế biến thủy sản tại thị trấn Namie, tỉnh Fukushima. (Nguồn: nikkei)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *