nhasan-1475916994-51.jpg

nhasan-1475916994-51.jpg

Nhà sàn Bác Hồ trong Phủ Chủ tịch, Hà Nội, vào năm 1998. (Ảnh: Đình Na – TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *