nhandanthu-1559013200-72.jpg

nhandanthu-1559013200-72.jpg

1956年7月8日,首都平壤人民热烈欢迎胡志明主席率领越南党和国家高级代表团到访。(图自越通社)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *