Nhân dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên thăm Điện Biên từ 2-5/5/1984. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên thăm Điện Biên từ 2-5/5/1984. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên thăm Điện Biên từ 2-5/5/1984. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *