nhamaygiay-1493872140-60.jpg

nhamaygiay-1493872140-60.jpg

Công nhân tại Nhà máy giấy Bãi Bằng – một trong những nhà máy giấy lớn và hiện đại mà Thụy Điển giúp Việt Nam xây dựng trong thập niên 1970.(Nguồn: TTXVN) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *