Nhạc công trong “cỗ máy” Mộng ước không xa vời. (Ảnh: Tuấn Đào)

Nhạc công trong “cỗ máy” Mộng ước không xa vời. (Ảnh: Tuấn Đào)

Nhạc công trong “cỗ máy” Mộng ước không xa vời. (Ảnh: Tuấn Đào)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *