nhabaotran-1572941102-77.jpg

nhabaotran-1572941102-77.jpg

Phóng viên Trần Mai Hạnh đang viết tường thuật tại Dinh Độc Lập. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *