nhabaotran-1560959581-29.jpg

nhabaotran-1560959581-29.jpg

Phóng viên Trần Mai Hạnh (đeo kính) cùng các đồng nghiệp Thông tấn xã Giải phóng trước cửa ngõ Sài Gòn sáng sớm 30/4/1975. (Ảnh: Nhà báo Trần Mai Hạnh cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *