nhabaotran-1560958945-66.jpg

nhabaotran-1560958945-66.jpg

Nhà báo Trần Mai Hạnh tại Dinh Độc Lập sáng 7/5/1975, sau Lễ mít tinh ra mắt Ủy ban Quân quản Thành phố Sài Gòn-Gia Định. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *