nhabaotran-1560957693-24.jpg

nhabaotran-1560957693-24.jpg

Nhà báo-nhà văn Trần Mai Hạnh và cuốn sách mới xuất bản – tác phẩm “Viết và Đối thoại.” (Ảnh: Nhà báo Trần Mai Hạnh cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *