Nha-may-Dien-gio-Bac-Lieu-co-62-turbin-dien-voi-tong-cong-suat-du-tinh-99MW.-Anh-Phan-Tuan-Anh-TTXVN

Bạc Liêu: Điện gió – Nguồn cung cấp năng lượng sạch và góp phần bảo vệ môi trường