nh6-1525756160-63.jpg

nh6-1525756160-63.jpg

Ông Hải đã 83 tuổi vẫn lang thang đi nhặt phế liệu kiếm sống. (Ảnh: Thu Hà – Hoài Thu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *