nguyenthit-1559897624-40.jpg

nguyenthit-1559897624-40.jpg

Nguyen Thi Thu Trang, directrice du centre OMC et Intégration de la Chambre d’Industrie et de Commerce du Vietnam (VCCI). Photo : Vietnam+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *