nguyenduct-1546920268-20.jpg

nguyenduct-1546920268-20.jpg

Nguyên Duc Thuân, président de l’Association vietnamienne du cuir, de la chaussure et des sacs à main (LEFASO).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *