nguyenduc-1567166453-73.jpg

nguyenduc-1567166453-73.jpg

 Nguyen Duc, known as a symbol of Vietnam’s medical success and Vietnam – Japan cooperation, poses for the music video (Screenshot Photo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *