nguonclever-1490150889-83.jpg

nguonclever-1490150889-83.jpg

Tháng 8/2009, với 40 triệu đồng, anh Nguyễn Khánh Trình và ba người bạn đã thành lập công ty CleverAds.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.