nguonclever-1490150889-83.jpg

nguonclever-1490150889-83.jpg

Tháng 8/2009, với 40 triệu đồng, anh Nguyễn Khánh Trình và ba người bạn đã thành lập công ty CleverAds.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *