Người Palestine ở Jerusalem rời khỏi khu vực Do Thái để tới vùng đất của người Arab vào năm 1948. (Nguồn: Getty Images)

Người Palestine ở Jerusalem rời khỏi khu vực Do Thái để tới vùng đất của người Arab vào năm 1948. (Nguồn: Getty Images)

Người Palestine ở Jerusalem rời khỏi khu vực Do Thái để tới vùng đất của người Arab vào năm 1948. (Nguồn: Getty Images)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *