Người Do Thái rời khỏi một khu vực tại Thành phố Cổ ở Jerusalem vào năm 1948. (Nguồn: Getty Images)

Người Do Thái rời khỏi một khu vực tại Thành phố Cổ ở Jerusalem vào năm 1948. (Nguồn: Getty Images)

Người Do Thái rời khỏi một khu vực tại Thành phố Cổ ở Jerusalem vào năm 1948. (Nguồn: Getty Images)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *