Người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao từ y tế cơ sở. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao từ y tế cơ sở. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao từ y tế cơ sở. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *