ngtr-1573012135-10.jpg

ngtr-1573012135-10.jpg

Anh Zhenya và người bạn Trần Vi Lăng chụp ảnh kỷ niệm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *